Gunnar Teodor Fälth

Födelsedatum:1897-10-24
Dödsdatum:1966-05-25
Gravnummer:1 D2 175-176

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta