Signe Margareta Emerentia Fälth

Födelsedatum:1900-10-09
Dödsdatum:1985-02-09
Gravnummer:1 D2 175-176

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta