Gunnar Vilhelm Nilsson

Födelsedatum:1923-08-11
Dödsdatum:1986-05-15
Gravnummer:1 D2 111A-111B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta