Kerstin Dagmar Lovisa Nilsson

Födelsedatum:1921-11-29
Dödsdatum:2005-03-14
Gravnummer:1 D2 111A-111B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta