Gustaf Hjalmar Nyqvist

Födelsedatum:1894-04-13
Dödsdatum:1966-05-19
Gravnummer:1 D2 173-174

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta