Karl Rickard Kennert Nykvist

Födelsedatum:1937-03-17
Dödsdatum:2000-09-25
Gravnummer:1 D2 173-174

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta