Henning Vilbor Jonsson

Födelsedatum:1917-06-07
Dödsdatum:1993-08-24
Gravnummer:1 D2 25-26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta