Marta Iris Linnéa Jonsson

Födelsedatum:1918-04-23
Dödsdatum:1962-09-29
Gravnummer:1 D2 25-26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta