Ida Sofia Nilsson

Födelsedatum:1880-06-17
Dödsdatum:1971-08-24
Gravnummer:1 D2 84-85

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta