Olof Rickard Nilsson

Födelsedatum:1880-01-19
Dödsdatum:1964-07-31
Gravnummer:1 D2 84-85

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta