Klas August Nilsson

Födelsedatum:1895-01-26
Dödsdatum:1975-05-07
Gravnummer:1 D2 49-50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta