Vendla Isidoria Nilsson

Födelsedatum:1895-06-23
Dödsdatum:1963-07-10
Gravnummer:1 D2 49-50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta