Mait Gunborg Nilsson

Födelsedatum:1930-02-18
Dödsdatum:2014-01-12
Gravnummer:1 D2 116-118

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta