Sture Erland Julius Nilsson

Födelsedatum:1923-06-21
Dödsdatum:2018-07-01
Gravnummer:1 D2 116-118

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta