Märta Svea Mariana Hörberg

Födelsedatum:1909-05-11
Dödsdatum:1986-12-15
Gravnummer:1 D2 45A-45B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta