Sven Anders Vilhelm Georg Hörberg

Födelsedatum:1906-04-23
Dödsdatum:1987-12-18
Gravnummer:1 D2 45A-45B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta