Svea Gun-Britt Olsson

Födelsedatum:1933-11-27
Dödsdatum:2018-03-23
Gravnummer:1 D2 176A-176B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta