Svea Ingrid Olivia Nordberg

Födelsedatum:1910-04-15
Dödsdatum:1993-05-10
Gravnummer:1 D2 176A-176B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta