Anna Gunvor Andersson

Födelsedatum:1919-04-13
Dödsdatum:1993-06-25
Gravnummer:1 H2 134-135

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta