Karl Vilhelm Andersson

Födelsedatum:1909-02-14
Dödsdatum:1991-02-16
Gravnummer:1 H2 134-135

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta