Doris Alice Viola Axelsson

Födelsedatum:1931-04-19
Dödsdatum:2018-03-17
Gravnummer:1 H2 155-156

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta