Jonas Gustaf Bertil Axelsson

Födelsedatum:1918-07-02
Dödsdatum:1993-04-03
Gravnummer:1 H2 155-156

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta