Gulli Ann-Mari Andersson

Födelsedatum:1924-11-05
Dödsdatum:2007-04-28
Gravnummer:1 H2 213-214

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta