Sven Hilding Einar Andersson

Födelsedatum:1913-01-18
Dödsdatum:1993-11-25
Gravnummer:1 H2 213-214

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta