Karl Harry Ahlberg

Födelsedatum:1922-03-29
Dödsdatum:2010-06-23
Gravnummer:1 H2 242-243

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta