Leif Erik Kennert Ahlberg

Födelsedatum:1948-04-25
Dödsdatum:1997-07-08
Gravnummer:1 H2 242-243

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta