Anders Enqvist

Födelsedatum:1833-11-28
Dödsdatum:1905-12-21
Gravsatt:1906-01-05
Ort:Färed
Område: I
Gravnummer:FÄ I 7, 8, 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Färeds kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad