Anna Engqvist

Födelsedatum:1886-03-01
Dödsdatum:1948-03-30
Gravsatt:1948-04-07
Ort:Färed
Område: I
Gravnummer:FÄ I 7, 8, 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Färeds kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad