Efraim Engqvist

Födelsedatum:1866-10-14
Dödsdatum:1931-04-18
Gravsatt:1931-04-24
Ort:Färed
Område: I
Gravnummer:FÄ I 10, 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Färeds kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad