Emma Engqwist

Födelsedatum:1871-06-03
Dödsdatum:1957-12-11
Gravsatt:1957-12-18
Ort:Färed
Område: I
Gravnummer:FÄ I 10, 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Färeds kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad