Ingrid Kristina Karolina Augustsson

Födelsedatum:1921-05-20
Dödsdatum:2006-11-21
Gravsatt:2006-12-14
Ort:Töreboda
Område: K
Gravnummer:FÄ K 1, 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Färeds kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad