Nils Gunnar Augustsson

Födelsedatum:1912-01-29
Dödsdatum:2001-06-18
Gravsatt:2001-07-05
Ort:Färed
Område: K
Gravnummer:FÄ K 1, 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Färeds kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad