Arne Gilje

Födelsedatum:1933-12-26
Dödsdatum:2021-10-14
Gravsatt:2021-11-19
Ort:BJÄRRED
Område: C
Gravnummer:Bo C 43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling