Maj Gilje

Födelsedatum:1938-04-09
Dödsdatum:2019-01-01
Gravsatt:2019-01-24
Ort:Bjärred 12:16
Område: C
Gravnummer:Bo C 43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling