Axel Gudmund Gudmundsson

Födelsedatum:1912-10-11
Dödsdatum:1929-12-04
Gravsatt:1929-12-10
Ort:Borgeby 15
Område: C
Gravnummer:Bo C 90-95
Bo C    90-95
Bo C    90-95
Bo C    90-95
Bo C    90-95

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling