Betty Gudmundsson

Födelsedatum:1888-08-02
Dödsdatum:1971
Gravsatt:1971-07-13
Ort:Lackalänga, Malm.
Område: C
Gravnummer:Bo C 90-95
Bo C    90-95
Bo C    90-95
Bo C    90-95
Bo C    90-95

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling