Bengta Nilsson

Borgeby 17

1844-05-11 Födelsedatum
1919-04-03 Dödsdatum

Gravsatt: 1919-04-09

Bo C 30-32

Borgeby Kyrkogård

Bjärreds församling

Sverige, Skåne

Bjärreds församling

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

Borgeby Kyrkogård

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

Gravsatta inom samma gravplats