Nils Hansson

Födelsedatum:1880-09-01
Dödsdatum:1957-05-15
Gravsatt:1957-05-21
Ort:Reslöv, Sibbarp 3:5
Område: C
Gravnummer:Bo C 30-32
Bo C    30-32

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling