Lennart Sigvard Eriksson

Födelsedatum:1934-12-20
Dödsdatum:2014-10-11
Gravsatt:2014-11-18
Ort:Löddenäs 11:37
Område: C
Gravnummer:Bo C 57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling