Minette Eriksson

Födelsedatum:1934-05-13
Dödsdatum:2021-07-31
Gravsatt:2021-10-29
Ort:BJÄRRED
Område: C
Gravnummer:Bo C 57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling