Olof Hansson

Födelsedatum:1850-10-05
Dödsdatum:1932-12-14
Gravsatt:1932-12-20
Ort:Caroli, Malm.
Område: C
Gravnummer:Bo C 54-58
Bo C    54-58
Bo C    54-58
Bo C    54-58

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling