Per Hansson

Födelsedatum:1816-09-18
Dödsdatum:1901-11-15
Ort:Borgeby 17
Område: C
Gravnummer:Bo C 54-58
Bo C    54-58
Bo C    54-58
Bo C    54-58

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling