Otto Bernhard Bengtsson

Födelsedatum:1889-02-12
Dödsdatum:1960-02-29
Gravsatt:1960-03-09
Ort:Borgeby 15:26
Område: C
Gravnummer:Bo C 33-36
Bo C    33-36
Bo C    33-36

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling