Sofia Bengtsson

Födelsedatum:1891-06-26
Dödsdatum:1971-02-02
Gravsatt:1971-02-13
Ort:Harlösa, Malm.
Område: C
Gravnummer:Bo C 33-36
Bo C    33-36
Bo C    33-36

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling