Alma Karolina Christensson

Födelsedatum:1883-03-31
Dödsdatum:1962-02-14
Ort:Borgeby 5:9
Område: E
Gravnummer:Bo E 62-66
Bo E    62-66
Bo E    62-66
Bo E    62-66

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling