Anders Christensson

Födelsedatum:1880-08-09
Dödsdatum:1956-07-17
Gravsatt:1956-07-21
Ort:Borgeby 5:9
Område: E
Gravnummer:Bo E 62-66
Bo E    62-66
Bo E    62-66
Bo E    62-66

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling