Anna Astrid Andersson

Födelsedatum:1907-10-10
Dödsdatum:1976-12-13
Gravsatt:1976-12-18
Ort:Borgeby 9:30
Område: E
Gravnummer:Bo E 47-49
Bo E    47-49
Bo E    47-49
Bo E    47-49
Bo E    47-49

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling