Nils Andersson

Födelsedatum:1911-09-06
Dödsdatum:1976-02-23
Gravsatt:1976-03-02
Ort:Möllevången, Malm.
Område: E
Gravnummer:Bo E 47-49
Bo E    47-49
Bo E    47-49
Bo E    47-49
Bo E    47-49

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling