Gertrud Andersson

Födelsedatum:1854-03-26
Dödsdatum:1940-04-28
Gravsatt:1940-05-04
Ort:Dagstorp 17
Område: E
Gravnummer:Bo E 27-28
Bo E    27-28
Bo E    27-28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling