Ola Andersson

Födelsedatum:1848-10-28
Dödsdatum:1915-03-14
Gravsatt:1915-03-20
Ort:Borgeby 6
Område: E
Gravnummer:Bo E 27-28
Bo E    27-28
Bo E    27-28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling